Nyt fra Biologiudvalget

Få et CMAS certifikat i marinbiologi – bliv klogere på undervandsbiologi. 

Aktuelle kursustilbud 2015IMG_1365

 

  • CMAS* Marine Biology – nordisk farvand
  • CMAS* Marine Biology – koralrev
  • Kattegatstogt – undervandssafari
  • Koralrevstogt -Liveaboard til Rødehavet

 

 

CMAS* kursus i Marin Biologi – koralrevCMAS Marine Biology Course

På dette kursus bliver der undervist i uddrag af undervandsøkologi, samfund og afhængighed af levende og ikke levende organismer, marine økosystemer, invasive arter, alger, planter, invertebrater, fisk og pattedyr i forhold til lokale forhold. Geografi, gennemgang af placering af klodens vigtigste undervands-økosystemer og deres livsbetingelser. Der vil være specielt meget fokus på koralrev, bl.a. fordi det er et af verdens mest artsrige økosystemer. Der vil blive en praktisk del med studier af levende koraler, som kan ses med lup og mikroskop. Kurset vil blive afsluttet med en hjemmeopgave, eller af aktiviteter på en dykkertur. Biologiudvalget anbefaler, at man efterfølgende deltager i en dykkertur til Rødehavet, hvor der vil tilbydes følgende aktiviteter: pre-dive-briefing med biologisk indhold, dykning på koralrev samt efterbehandling af oplevelser med fotos og diskussion af flora og fauna.

CMAS* kursus i Marin Biologi – nordisk farvand.

Du kan også vælge at deltage i et kursus med fokus på nordiske farvande. Dette kursus dækker CMAS* standarden i Marine Biology. Der bliver undervist i uddrag af undervandsbiologien med fokus på nordiske farvande, herunder påvirkning fra salt og strømforhold, marine økosystemer samt invertebrater, fisk og pattedyr. Kurset vil blive afsluttet med en hjemmeopgave eller af aktiviteter på en dykkertur. Biologiudvalget anbefaler, at man efterfølgende deltager i en 3- dages dykkertur til Kattegat, hvor der vil tilbydes følgende aktiviteter: per-dive-briefing med biologisk indhold, dykning på stenrev, blød bund, vrag m.m, indsamling af dyr fra havbunden samt efterbehandling af oplevelser og undersøgelse af den indsamlede flora og fauna.

Biologiudvalgets aktuelle kurser 2015

CMAS* Marine Biology – nordiske farvand IMG_0524

I forbindelse med Kattegatstogtet afholder Biologiudvalget et CMAS* Marine Biology kursus. Dette vil foregå i Nørresundby den 8.-9. august, og der anbefales deltagelse i efterfølgende Kattegatstogt. Kurset består i en række teori lektioner og kan afsluttes med et CMAS * Marine Biology Certifikat.

Pris forventes omkring 1000 kr + 200 kr for certifikat + forplejning.

Biotogt i Kattegat

Kom med på en 3-dages undervandssafari i august måned i det nordlige Kattegat med Bolette Munkholm. 

Bolette Munkholm

På de 2-3 daglige dyk indsamles dyr og planter, som i den efterfølgende undervisning artsbestemmes. Biologer på togtet vil ud fra de indsamlede organismer lave undervisning, som er tilpasset deltagernes forudsætninger og lyst til at vide mere om bundforholdende, dyrene og planterne. Der vil især blive kigget på de tilpasninger, som organismerne har til forholdene, de lever under, og der vil derfor blive dykket på flere forskellige bundtyper, vrag på såvel lavt, som dybere vand. Du kan deltage uden CMAS* Marine Biology kurset, men anbefales kraftigt for fuldt udbytte.

Prisen forventes at blive 3000 kr., inkl. biologer, luft/nitrox, mad, drikke og hygge.

CMAS* Marine Biology – koralrev IMG_0522

Biologiudvalget afholder et spændende marinbiologi kursus, sandsynligvis i Vordingborg eller Roskilde, den 3.-4. oktober 2015. I den anledning anbefales deltagelse i koralrevstogtet til Rødehavet en uge i oktober, men kurset kan også taget uden. Kurset består i en række teorilektioner og praktiske lektioner og kan afsluttes med et CMAS* Marine Biology certifikat. På kurset vil du opnå viden om koralrev, varmtvandskoraler i tropiske farvande, og du vil få lejlighed til med egne øjne at lave mikroskopi af levende koraldyr. Du får tilegnet dig viden om, hvordan tropiske koralrevs økosystemer fungerer, og hvilke livsbetingelser, der gælder her i dette unikke og velafbalancerede undervandssamfund. Du vil opnå færdigheder i at genkende de grundlæggende træk på de forskellige grupper af koraler og fisk. Der findes ca. 300 arter af revbyggende hårde koraldyr og ca. 1200 arter af koralrevsfisk i Rødehavet, så der er nok at tage fat på.

Kursuspris: ca. 1000 kr+200 kr for certifikat + evt. bøger og forplejning.

Koralrevstogt til Rødehavet Gruppebillede-Korallipaterne2009

Prøv en udfordrende 7-dages liveaboard i Egypten med udvalgets dygtige biologer. Turen går sydpå fra Hurghada eller Marsa Alam og forhåbentligt ned forbi Ras Banas. På togtet vil udvalgets biologer give pre-dive-briefing med biologisk indhold og efterbehandling af oplevelser med deltagernes egne UV fotos. Dykkere med interesse for UV- fotografering vil kunne opnå store fotomuligheder på denne tur. Der vil være både dag- og natdyk på turen. Du kan deltage uden CMAS* Marine Biology kurset, men anbefales kraftigt for fuldt udbytte.

Prisen forventes at blive omkring 10.000 kr., incl. biologer, fly, liveaboard, luft/nitrox, mad, drikke og hygge.

 

Tilmelding:

Har du lyst til at deltage i et eller flere arrangementer, så send os meget gerne din tilmelding  til sune@bielefeldt.dk
Deltagere bliver tilmeldt efter først til mølle princippet, og der er plads til ca. 20 deltagere på togtet.
Når de endelige datoer og priser er på plads bliver du direkte informermeret, lige som vi fremsender et detaljeret tilmeldingsskema med de oplysninger vi behøver.