Handlingsplan 2021

Handlingsplan for biologiudvalget

i Dansk Sportsdykkerforbund for 2021

Biologiudvalget har de sidste tre år været under opbygning, og denne udvikling vil udvalget fortsætte med at arbejde på. Udvalget er nu en kombination af medlemmer, som har været med i mange år og en række nye medlemmer. Det giver en udfordring i at se på flere forhold, som er de nødvendige tiltag for, at udvalget i fremtiden vil kunne blive attraktivt for forbundets medlemmer. Økonomisk betyder det, at der i budgettet vil blive afsat væsentlige flere midler af i forhold til tidligere år.

Nedenfor bliver der sat fokus på flere områder.

Instruktøruddannelse.

Målet er at få udannet flere instruktører til udvalget. Status er nu, at der kun er to instruktører til dette i dag. Lige nu er der tre instruktører under uddannelse, så det i fremtiden bliver nemmere at fordele undervisningsopgaver. Det er forventet, at de bliver færdig i efteråret 2021

Jylland/instruktører.

Udvalget søger 2-3 instruktører fra Jylland. Formålet er at få dækket alle landsdele ind. Lige nu er Fyn/Sjælland godt dækket ind. Der er flere praktiske årsager forbundet hermed. Det er økonomisk i forhold til transport for udvalget til og fra Jylland til forskellige kurser mv.

Pjece til uddeling.

Udvalget vil udarbejde en folder/pjece som beskriver de kursustilbud, vi kan tilbyde til medlemmerne. Den skal deles ud ved kurser, dykkertræf, andre arrangementer mv., som udvalget deltager i. Formålet er, at brede kendskabet ud alle omkring marinbiologi.

Hjemmeside i DSF.

Udvalgets hjemmeside skal moderniseres. Indholdet skal kunne give en fyldig og klar information til klubber og medlemmerne at søge rundt i. Det er de forskellige kursustilbud, information om udvalget, beskrivelse af kursusindhold mv.

Udvikling af materiale.

Det er en udfordring for udvalget løbende at korrigere undervisningsmateriale. Målet er at tilrette undervisningsmateriale, så det til enhver tid er tidssvarende.  Det er i forbindelse med planlagte kurser. Specielt er der udfordringer ved planlægning af kursusønsker, som en enkelt eller flere klubber kunne have for behov. Derfor bliver der en løbende udgift.

Juniorer

Udvalget vil udarbejde et uddannelseskoncept for denne gruppe. Her er er der flere specielle udfordringer med undervisning. Det er pædagogiske rammer, hvor juniorer har et andet forhold til oplevelser i hvad de ser i omkring dem når de dykker (set i forhold til andre voksne dykkere). De skal have en god oplevelse med de betingelser, som er deres udgangspunkt. Derfor vil der blive mere praktiske udfordringer ved dykning og mindre teori. Målet er at deltage i mange junioraktiviteter og det er juniorsommerlejr, forskellige træf arrangeret af klubber i samarbejde med forbundet, klubberne egne aktiviteter mv.

Forskellige kursustilbud og arrangementer.

Planlagte Kursusforløb i DSF-regi.

Planlagte kurser vil blive lagt op på kursuskalenderen både på Bio-hjemmesiden og annonceret sammen med de andre kurser på forbundets aktiviteter- efterhånden som der kommer en dato.

Foredrag/klubbesøg.

Udvalget vil komme ud i klubberne og fortælle om hvilke muligheder medlemmer og klubber har. Det er er lige fra kursustilbud til hvilke oplevelser der under vandet med fiske – og planteliv. F.eks. bliver der arrangeret togter/ture af klubberne selv. Her er det et mål at komme ud at holde foredrag for dem inden de rejser.

Lokale kurser for en/eller flere klubber.

Udvalget vil arrangere kurser i klubregi, hvor der opstår et behov/ønsker. Det er både grundkurser og specielle kurser. Det kan være kurser på 1 dag eller over en weekend. Udvalget udarbejder kursusmateriale mv.  Afholdelse af disse kurser er og planlagt af de enkelte klubber i samarbejde med instruktører både praktisk og økonomisk. Derfor er det ikke en post på budgettet.

Togter/ture.

Der kun lagt en enkelt tur ind i budgettet. Denne tur bliver en kombination af uddannelse af instruktører og andre deltagere. Udvalget deltager også gerne i planlagte ture, som en/eller flere klub(ber) arrangerer. Det er sædvanligvis udgiftsneutral for udvalget.

Struktur i uddannelsen: Opbygningen af en kursusstruktur er basis- og specielle kurser.

Grundkurser er en model for, hvilke kurser, som udvalget planlægger. Og som vil blive udbudt i DSF regi:

  • Koralrev
  • Nordisk- general
  • Advance Nordisk

Specielle kurser: Det er kurser, som der er et behov for at deltage i og udvikle sig til som personer til. Nogle af kurserne vil være et tilbud udbudt i DSF-regi, og andre vil være et lokalt aftalt forløb mellem en eller flere klubber – altså et lokalt anliggende.:

  • Livet i fjorden
  • Ferskvandsliv i søer mv.
  • UV-jagt og marinliv
  • Vrag og Marinliv
  • Livet i Lillebælt
  • Andre specielle kursusønsker

Udvalget medlemmer

Hans Jessen Hansen (formand), John Andersson, Signe Andersen, René Andersen, Martin. W. Pedersen, Anders Ø. Andersen og Frederikke Larsen.

 

På Biologiudvalgets vegne

René Andersen