Om udvalget

Formål
Det er udvalgets formål at skabe interesse og forståelse hos sportsdykkeren for det marine miljø og dets bevaring. Udvalget skal i muligt omfang søge at øge interessen for biologi generelt i havet og ferske områder. Udvalget skal i muligt omfang søge at inddrage sportsdykkere aktivt i miljøbevaringsarbejdet. Udvalget skal søge samarbejde med andre miljøbevarende organisationer.

Arbejdsområder
Miljøbevaring, marinbiologi, formidling, oplysning og undervisning, togter og kurser