Stenrevskursus

Ocean discovery

Opdag nuancerne på stenrevet

 plante og dyregrupper samt stenrevs geologi

 

Ocean discovery – Stenrev, er kurset til dig, som gerne vil lære mere om hvad du ser, når du dykker på stenrev. 

Formålet med kurset er at introducere dig til vigtige dyre- og plantegrupper på stenrevet samt at øge din oplevelse ved at dykke på stenrev når du har bedre viden om sammenhængene mellem stenrevets dele.

På kurset gennemgås de vigtigste faktorer, som har betydning for hvilke organismer vi finder på stenrev samt hvorfor nogle organismer er afhængige af stenrevet. Derudover vil vi tale om hvordan, hvorfor og hvornår stenrev er dannet, samt hvilken betydning stenrev har for havet som økosystem. Det største fokus på kurset er dog at du skal lære at genkende forskellige dyre- og plantearter som er specifikke for stenrev, så du kan finde dem igen næste gang du dykker på et stenrev.

Du skal ikke være ekspert for at deltage på kurset. Det eneste det kræver er at du er interesseret i livet i havet – Vi skal nok sørge for eksperterne.

Kurset består af en generel teoridel, hvor du introduceres til forholdene i havet som levested. Derudover er der en specifik teoridel, hvor vi går i dybden med forholdene på stenrevet.

Den generelle del gennemgås online forud for kursusdagen og har en varighed på ca 1,5-2 timer. 

Undervisningen på kurset tager udgangspunkt i bogen “Stenrev – havets oaser” som kan downloades gratis her.

Som indledning til bogen står der:

“Den opmærksomme person på molevandring ser en menneskeskabt stenrevsverden i miniformat, hvor tangen er i sit rette element, fasthæftet, opret og svajende for bølgebevægelserne og med forskellige former og farver. Stenrevene rummer en fantastisk artsrigdom og meget store mængder af både planter og dyr. På faste overflader lever planter og dyr med den egenskab at kunne hæfte sig fast.”

Det er muligt at deltage på kurset uden at dykke eller at dykke med snorkel.

 

Programmet for kursusdagen ser således ud:

9.00-11.00 Gennemgang af teori omkring Stenrevet

11.00-11.30 Træning i praktisk biodyk

11.30-12.00 Frokost 

12.00-14.00 Dyk 

14.00-16.00 Indsamlet materiale undersøges

16.00-16.30: Afrunding og evaluering

 

Vi tager forbehold for ændringer i tidsplanen, samt mindre ændringer i indholdet. Medbring overfladebøje.

Pris kr. 800,- som dækker certifikat, frokost, samt undervisningsmaterialer, båd og lokaleleje.

 

Forudsætninger for deltagelse i kurset:

  • alder  14 år
  • CMAS * eller tilsvarende 
  • gyldig helbredserklæring (hvis der dykkes) Helbredserklæring

Der er plads til 16 deltagere, og kurset afvikles med mindst 8 deltagere. 

 

Næste kursus:

Online kursus 2. august 2024

Praktisk afholdelse 4. august 2024 i Kalundborg Sportsdykkerklub, Slagelsevej 36, 4400 Kalundborg

Tilmeldingsfrist: 19. juli 2024

Tilmelding og betaling gennem DSF’s medlemssystem kursusnummer 160

Gå til kursussiden på tailor her

 

Kursusansvarlige.

Ansvarlig for kurset er Hans Jessen Hansen og Anders Østergaard Andersen, som kan kontaktes på anders_oe_a@hotmail.com