Tærskelfjord

Ocean Discovery Kursus

Mariager Fjord den mest kendte tærskelfjord i Danmark

Kurset er til dig, som gerne vil lære mere om hvad du ser, når du dykker i en tærskelfjord. 

Formålet med kurset er at introducere dig til vigtige dyre- og plantegrupper i fjorden samt at øge din oplevelse ved at dykke i tærskelfjorde og opnår viden om sammenhængene i fjorden.

På kurset gennemgås de vigtigste faktorer, som har betydning for hvilke organismer vi finder i tærskelfjorde. Vi fokuserer på Mariager Fjords økologisk tilstand, vi undersøger ålegræs og bunddyr for at vurdere den økologiske tilstand i Mariager Fjord. Sidste år vurderede Miljøstyrelsen tilstanden i Mariager inderfjord dårlig økologisk, mens Mariager yderfjord har ringe tilstand. Det største fokus på kurset er dog at du skal lære at genkende forskellige dyre- og plantearter som er specifikke fjordlivet.

Du skal ikke være ekspert for at deltage på kurset. Det eneste det kræver er at du er interesseret i livet i havet – Vi skal nok sørge for eksperterne.

Kurset består af en generel teoridel, hvor du introduceres til forholdene i havet som levested. Derudover er der en specifik teoridel, hvor vi går i dybden med forholdene i tærskelfjorde.

Den generelle del gennemgås online forud for kursusdagen og har en varighed på ca 1,5-2 timer.

Det er muligt at deltage på kurset uden at tage dykket eller at dykke med snorkel.

 

Programmet for kursusdagen ser således ud:

9.00-10.00 Gennemgang af teori omkring tærskelfjorde

10.00-10.30 Træning i praktisk biodyk

10:30-13.30 Dyk 

13.30-14.00 Frokost 

14.00-16.00 Teori og gennemgang af Indsamlet materiale

16.00-16.30: Afrunding og evaluering

 

Vi tager forbehold for ændringer i tidsplanen, samt mindre ændringer i indholdet. Medbring overfladebøje.

 

Forudsætninger for deltagelse i kurset:

  • alder  14 år
  • CMAS * eller tilsvarende 
  • gyldig helbredserklæring (hvis der dykkes) Helbredserklæring

Der er plads til 12 deltagere, og kurset afvikles med mindst 8 deltagere. 

 

Kontaktperson i forhold til kurset: Jens Emil Munck jenner98@live.dk  

Ansvarshavende instruktør:  John Andersson joa@pha.dk