Handlingsplan 2014

Biologiudvalget vil i 2014 arbejde på at få afviklet nogle af de arrangementer, som vi i 2013 måtte aflyse. Derfor vil nogle af afsnittene i årets handleplan til forveksling ligne noget fra sidste års handleplan. Biologiudvalget har udarbejdet en strategi der skal fremme udvalgets PR, og vi forventer derfor større tilslutning til arrangementerne i 2014.

Koralrevskursus og rejse.
I år vil biologiudvalget gentage succesen med et koralrevskursus, da vi på grund af situationen i Egypten var nødt til at aflyse en fuldt besat tur i 2013. Kurset består af en weekend med teori og en uges dykning i Rødehavet
Teorikurset finder sted sidst i oktober fra lørdag formiddag (kl. 10) til søndag eftermiddag (kl. 14) og inkluderer et besøg på Danmarks akvarium (Den Blå Planet), mikroskopering af levende koraller, samt foredrag af nogle af Danmarks dygtigste koralrevs entusiaster.

Der skal være mindst 15 deltagere for at arrangementet bliver afviklet
Pris pr deltager kr. 1000,-

Rejsen, der bliver en uges liveaboard, skal foregå midt sidst oktober / start november.
Biologiudvalget ønsker at udvide antallet af udvalgsmedlemmer på rejsen fra de sædvanlige 2 til 3, da der er mange opgaver der skal varetages på turen. Det er vores vurdering at det ikke vil være muligt at få turen besat hvis deltagerbetalingen bliver hævet over de nuværende kr. 10.000.

Der skal være mindst 20 deltagere for rejsen bliver afviklet
Pris pr deltager kr. 10.000,-

Kattegattogt og teorikursuskursus
I 2014 vil vi igen lave vores populære biologitogt i det nordlige Kattegat
Det bliver som tidligere liveaboard hvor fokus vil hvile tungt på at indsamle dyr og planter til undervisning på dækket, biologen på togtet vil ud fra de indsamlede sager lave undervisning som er tilpasset deltagernes lyst til at vide mere, om området, bundforholdende, dyrene og planterne.
Kurset varer en uge og skal foregå i august 2014.

Der er plads til 8 betalende deltagere (12 hvis der er par der kan sove tæt)
Pris pr. deltager kr. 4500,-

I maj måned inden Kattegattogtet vil biologiudvalget afholde et teoretisk kursus om biologien i Kattegat.
På kurset vil deltagerne blandt andet blive undervist i klassificering af levende organismer, dyreriget, planteriget samt fysiske og kemiske forhold i Kattegat.
Det er ikke en forudsætning for kurset at man også deltager på togtet eller omvendt.
Deltagerbetalingen dækker undervisningsmateriale og forplejning.
Der vil på kurset blive undervist efter CMAS Marinbiology standarter, og de deltagere der ønsker at erhverve certifikatet betaler ud over deltagerbetalingen også for certifikatet kr. 200.

Der skal mindst være 18 betalende deltagere for at kurset bliver afholdt.
Pris pr. deltager kr. 1000,- (+ evt. kr. 200,- for certifikat)

Oceanologi
Biologiudvalget vil gerne igen i 2014 forsøge at få en aftale med en CMAS instruktør træner i Oceanologi, der kan uddanne udvalgets medlemmer, så vi selv kan begynde at undervise i oceanologi, samt at udstede certifikater. Vi vil derudover arbejde på at få kontakt til CMAS Scientific Committee for at finde ud af hvad der kræves for at vi kan få godkendt vores eget materiale til CMAS oceanologi, og vi kan blive instruktørtrænere uden at skulle trænes af en instruktørtræner.

Temaweekend
Biologiudvalget vil i 2014 planlægge en temaweekend. Konceptet med en temaweekend med biologiudvalget er at udvalget vælger et tema, som vi gerne vil bruge en weekend på at gå i dybden med. Herefter kontakter udvalget et par klubber i der er placeret godt for netop dette kursus. I en typisk aftale sørger klubben for overnatning, dykning, forplejning samt lokaler til undervisning.
Deltagerbetalingen skal bare kunne dække udvalgets udgifter (Transport, mad, …) samt materialer.
Biologiudvalget modtager gerne forslag hvis klubber eller privatpersoner har ideer til et emne der vil være interessant at bruge en weekend på gå i dybden med.
Arbejdsweekend
Biologiudvalget mødes en gang årligt til en arbejdsweekend, hvor der arbejdes på undervisningsmateriale, og det efterfølgende år planlægges. Derudover afholdes alle udvalgets møder på Skype eller i forbindelse med udvalgets arrangementer.

Foreningsbesøg & kursus i marin biologi
Biologiudvalget vil besøge mindst to klubber i 2014, og vi vil gerne afholde et enkelt kursus i marinbiologi. Klubbesøg og kursus arrangeres, når det efterspørges af klubberne.