Koralrevskursus

Biologiudvalget udbyder populært kursus i Koralrevsbiologi

Januar/februar 2024

Kurset er for dig, der holder af at dykke på koralrev og gerne vil vide mere om det liv, du oplever på dine dyk der, men også til dig, som planlægger din første tur til koralrevet og gerne vil være godt forberedt.

Kurset forløber over 3 dage (en weekend og en weekenddag et par uger efter) med teori og praktisk arbejde samt en hjemmeopgave mellem de to afdelinger.

 

Del 1: Teoridel. 

 • Registrering og velkomst, Hvad er koralrev, udbredelse, opbygning, typer.
 • Koraldyr, systematik, skeletopbygning.
 • Nældeceller, symbiotiske dinoflagellater, fødekæder.

 

Del 2: Teoridel og praktisk del med mikroskopering af koraller.

 • Alger, planter og invertebrater på koralrev.
 • Praktisk opgave med korallers placering på revet.
 • Koralfisk
 • Praktisk opgave med placering af fisk på revet.
 • Laboratoriearbejde, mikroskopering af koraldyr.
 • Oplæg til hjemmeopgave.

 

Del 3: Praktisk del. Hjemmeopgave.

Hver enkelt deltager laver selv en præsentation eller rapport over selvvalgt emne som f.eks. kan være artskendetegn, levevis, og andre informationer om udvalgte  dyr eller planter. Informationer kan f.eks. findes ved søgning på nettet eller ved brug af egne erfaringer ved dyk på koralrev. Hjemmeopgaven kan udformes som en rapport over observationer, eller  i form af en Powerpoint-præsentation, gerne med fotos/video og et omfang der kan præsenteres på ca. 10-15 minutter. 

 

Del 4: Teoridel,  herunder deltagerenes præsentationer. 

 • Om koralrevets fremtid,
 • Deltagernes præsentationer af hjemmeopgave.
 • Opsamling og praktisk administration.
 • Evaluering
 • Uddeling af certifikater.

 

Krav for deltagelse

 • Alder 14 år
 • CMAS * eller tilsvarende

 

Prisen for kurset er kr. 1.500,-

med i prisen får du:

 • Bog: Coral Reef Guide Red Sea, Lieske and Myers, 384 sider.
 • Kursushæfter som PDF.
 • Levende koraller til mikroskopering
 • Morgenmad og frokost
 • Certifikat

Standarden kan ses på: cmas.org/science/standards 

File: CMAS_Marine_Biology_Course_2018.pdf

 

Kontakt biologiudvalget, hvis din klub planlægger en koralrevstur, så kan vi måske planlægge at holde et kursus i din klub.

 

Næste kursus:

Den 27.-28. februar 2024 kl. 9-18 samt 17. februar 2024 kl. 9-16.

Kurset afholdes hos Frømands klubben Helgoland Dybbølsgade 15, 1721 København V

Tilmelding og betaling gennem DSF’s medlemssystem kursusnummer 152

Gå til kursussiden på tailor her