Marin biologi Nordisk

Kurset  Marin biology nordic forløber over tre dage, der fordeler sig over en weekend og en lørdag eller søndag et par uger senere. Den første dag er fyldt med dybdegående teori om havets dyr og planter, samt de fysiske forholds betydning for livet i havet. Dag nummer to er en dykke dag, hvor kursisterne trænes i at genkende og artsbestemme de organismer, som blev indsamlet eller fotograferet på dykkene. Efter et par uger mødes vi igen og her skal kursisterne fremlægge en opgave, som de har arbejdet på i den mellemliggende periode.

Kurset er beregnet til dem der interesserer sig for livet og miljøet under vandet og som ønsker at lære mere om dette. Det er ikke nødvendigt med biologiske forkundskaber.

Indholdet på kurset er baseret på et norsk udviklet kursusmateriale, der er godkendt af CMAS International. Når dykkerne på tilfredsstillende måde vis været igennem teoridelen og den praktiske del bliver man certificeret.

CMAS scientific speciality – Marine Biology Certifikatet er internationalt, men kurset er tilpasset den nordiske flora og fauna.

Kursusplan for Marin biologi

 • En dag med almen teori og øvelser med udgangspunkt i et udleveret kursusmateriale.
 • En dag med dykning, hvor der indsamles materiale og efterfølgende undersøgelse af de opsamlede emner.
 • En afsluttende dag med noget teoriundervisning, deltagernes præsentationer og afslutning af kursus.

Beskrivelse af kursusindhold på de enkelte dage.

1.dag kl. 9.00 til 16.00  (Morgenmad fra kl. 8.30)

Indhold på første dag er:

 • Opstart og gennemgang af kurset.
 • Havet som levested 1.
 • Havet som levested 2.
 • Marin botanik.
 • Havsvampe.
 • Nællecelledyr.
 • Børsteorm.
 • Bløddyr.
 • Krebsdyr.
 • Pighuder.
 • Forskellige fiskearter.-
 • Selvvalgt deltageropgave, som fremlægges på den afsluttende 3. dag.

Under alle temaer bliver der delt opgaver ud til deltagerne.

 

2. dag kl. 9.00 til 16.00. (Morgenmad fra kl. 8.30) 

Praktisk dykning.

Indhold på 2. dag er:

 • Introduktion til dagens opgaver.
 • Dyk 1. med opsamling af emner.
 • Undersøgelse de opsamlede emner.
 • Dyk 2. med opsamling af emner.
 • Undersøgelse af de opsamlede emner.
 • Afslutning med deltagerne og deres oplevelser.

Redskaber for undersøgelser: Det er via opslagsbøger, undersøge det i mikroskoper for at kunne finde frem til og bestemme de forskellige arter mv.

 

3. dag kl. 9. 00 til 16.00. (Morgenmad fra kl. 8.30)

Indhold på dag 3. dag er:

 • Hvirveldyr.
 • Andre temaer, som behøver opfølgende undervisning. 
 • Opsamling
 • Forurening i havet.
 • Deltagernes præsentation af valgte oplæg.
 • Opsamling og afslutning af kurset med udlevering af certifikater.

 

Anbefalet litteratur at anskaffe til kurset: Havets dyr og planter af Marianne Køie, Aase

Kristensen og Susanne Weitemeyer. En god opslagsbog som beskriver både fisk og planter meget detaljeret.

 

Forudsætninger for deltagelse i kurset

– Alder 14 år 

– CMAS * eller tilsvarende

– Gyldig helbredserklæring Helbredserklæring

Pris:

kr. 800,- som dækker certifikat, morgenmad, frokost, samt undervisningsmaterialer.

Næste kursus

Foregår på Fyn den 28.-29. Oktober og 18. november 2023.

Sted:

Vi starter op i Odense den 28 Oktober i Aqua Club / Narhvalen klublokal på: Sanderumvej 154D, 5250 Odense

Den 29.Oktober er vi ved lillebælt og starter ved Aktiv Dykkerklub: Lyngsoddevej 77, 7000 Fredericia

Den 18 November er vi igen i Odense

Tilmeldingsfrist:

14. oktober 2023.

Tilmelding og betaling gennem DSF’s medlemssystem kursusnummer 123

Gå til kursussiden på tailor her

Information til kurset er:

Kursusindhold: Hans Jessen Hansen: Tlf 50 51 56 00. Mail: Bio-formand@sportsdykning.dk

Praktisk afvikling af kurset:Martin W Pedersen: Tlf. 26 25 86 27. Mail: martinwiggopedersen@hotmail.com