Lillebælt

Biologikursus i opdag Lillebælt (Ocean Discovery).

Lillebælt er et af de steder i Danmark, hvor der fra stranden er mulighed for at komme helt ned på 35 meters dybde. 

Der er en del strøm i Lillebælt, som både giver liv til et helt særligt undervandsmiljø, men som også gør dyk i Lillebælt til en udfordrende aktivitet. 

Dette kursus giver kursisterne mulighed for at blive introduceret til det marine liv og økosystemer i Lillebælt, samt til hvordan Lillebælt er dannet i en geologisk tidsskala.

Der er et dyk på kurset og man tager 4-5 planter eller dyr med op på stranden, som vi taler om efterfølgende.

 

Teoretiske undervisningsenheder

– havets historie, dannelse, bevægelse og alder

– saltindhold, temperaturer, tæthed, lysgennemtrængt lag, termoklin

– økosystemer (kystzone, havbund / bentisk zone, pelagisk zone, sandbund, stenet havbund, havgræsbund)

– organismebiologi (alger, protozoer, planter, svampe, cnidarians orme og bløddyr

– menneskeskabte virkninger på marine økosystemer (klimaændringer, stigning i havniveau, forsuring, snavs, strøelse, spøgelsesnet, fiskeri af lange linjer, overfiskeri, akvakulturer, havminedrift, olie)

– invasive arter

 

Praktiske undervisningsenheder

– der er forskellige steder i Lillebælt der kan dykkes, det er efter hvordan strømmen er den dag, hvor der dykkes.

– der undervises praktisk i metoder til at kende forskel på på de organismer der samles ind på dykkene.

 

Oversigt over programmet:

Denne del af kurset er et online kursus om aftenen fra kl. 19-21. Der vil blive sendt en møde-invitation ud til jer inden afholdelse af onlinekurset.

19.00 Gennemgang af fælles kursus

20.30 Lillebælt

21.00 Færdig

 

Praktisk afholdelse af kurset.

9.00: Morgenmad

10.00- 11.30: Teori om emnet

11.30-12.00 Praktisk information om dykningen

12.00-12.30: Frokost

12.30: Start på dykningen

13.00 -16.00: Efterbehandling af emnerne

16.00- 17.00: Evaluering og uddeling af certifikater

 

Kursusplanen er kun vejledende.

Forudsætninger for deltagelse i kurset:

  • alder  14 år
  • CMAS * eller tilsvarende 
  • gyldig helbredserklæring (hvis der dykkes) Helbredserklæring

Der er plads til 12 deltagere, og kurset afvikles med mindst 8 deltagere. 

Pris

kr. 500,- som dækker certifikat, frokost samt undervisningsmaterialer.

 

Næste kursus:

Juniorkursus:

Online kursus Onsdag den 20 September.

Praktisk afholdelse Lørdag den 23. September.

Tilmeldingsfrist: 6. september 2023.

Tilmelding og betaling gennem DSF’s medlemssystem kursusnummer 127

Gå til kursussiden på tailor her

 

NB: Problemer med at tilmelde sig: Find vejledning for tilmelding af kurser eller kontakt kursusansvarlig

 

Kursusansvarlige.

Praktisk ansvarlig for kurset er Martin W. Pedersen: Mail martinwiggopedersen@hotmail.com , Tlf.: 26258627

Instruktøransvarlig: Hans Jessen Hansen.