Hvad er et koralrev

Da jeg første gang blev interesseret i at deltage på forbundets koralrevs kursus havde jeg en forestilling om at det handlede om de dyr og planter som lever på naturlige rev rundt omkring i verden, og at der på udvalgte steder vokser koraler. Jeg havde ikke ide om at koraler faktisk er dyr, og at et koralrev bygger sig selv, ved hjælp af revbyggende koraler. Jeg anede ikke at et koralrev er jordens mest komplekse økosystem, og at det i antal arter og kompleksitet overstiger Amasonas junglens regnskov.

Det var slet ikke faldet mig ind, at kirug og papegøjefisk, spiser så mange koraler at de i snit producerer 3 kg. af det fineste koralsand hver dag. Således producerer en papegøjefisk ca. 1 tons sand om året. Det bliver regulært pruttet ud, så når du sidder på en sydhavsø og nyder din Mojiito, sidder du faktisk på en helt bunke koralrevs prutter. Tænk engang…..

Ildkoral
Ildkoral

Koralrev har så fin en økologisk balance at det faktisk genbruger alt materiale igen og igen. Solen levere energien til at omsætte materialerne, og de mange arter sørger for at der altid er balance i tingene.Et koralrev eksistere således kun i sediment fattige områder. Rødehavet er et af de områder hvor der næsten aldrig falder regn, og således bliver der ikke tilført vand fra flodmundinger der kan forurene havvandet med en overflod af næringsstoffer som i virkeligheden er gift for et koralrev. Økosystemet klare sig bedst med de ressourcer der nu er til rådighed, ud over sol og saltvand, og kalk som naturligt findes i vandet.

ShaabErg
Sha’ab Erg koralrevet ud for Hurghada

Et Tropisk koralrevs livsbetingelser: +- 30 grader, i forhold til ækvator. Temperatur mellem 18 og max 31 grader varmt. Ekstremt fattigt på næringssalte. Dybder ned til ca. 90 meter. Rev typer: Barriere rev, Off shore rev, Atoller, e.t.c. Rødehavet består af 50km2 koralrev ud af et samlet areal på ca. 400.000 km2. Globalt findes der mellem 285.000 og 600.000 m2 lavvandskoralrev. Usikkerheden skyldes at der hvert år findes nye områder med koraler. Great Berrier Reef ved Australiens østkyst er verdens største koralrev, og er 2600 km langt.De fleste Coralrev findes i stillehavet. Alderen er mellem 5 og 10.000 år.

RedSea_sinai
Rødehavet, det sydlige Sinai.

Tropiske koralrev skabes primært ved de revbyggende koraler som lever i symbiose med alger, der producerer energi ud fra sollyset. De såkaldte zooxantheller der findes inde i koralens kropsvæv, og er bl.a. med til at skabe koralernes farver. Der er lige nu fundet og beskrevet ca. 800 koral arter af tropiske revbyggende stenkoraller, fordelt på 89 slægter og 18 familier.

Stenkoraler kaldes også hexakoraller fordi polypperne altid har seks tentakler. Dertil kommer blødkoralerne med mere end 2500 arter. Disse koraler har intet kalkskelet, og er derfor ikke revbyggende.

Viftekoraler
Viftekoraler

I 1998 oplevede jorden en temperaturstigning hvor vandet kom over de 31 C, hvorved koralerne smidder deres zooxantheller ud, og derved bliver blege, og på sigt dør. Koralerne er således særdeles følsomme over for temperaturstigninger i verdenshavene. Siden er koralproduktionen dog blomstret op igen, men mange arter er forsvundet.

Der finds koralrev fra nordpolen til sydpolen fra overfladen og ned til mange tusind meters dybde. Der findes endnu ikke megen viden om disse dybtvandskoraler. Det som er mest interessant for os Korallipater er varmtvands koral rev, eller Troposke Koralrev, fordi der er her der findes mest dyreliv, og fordi det er muligt at besigtige i en våddragt med en flaske på ryggen.

Koralrev har eksisteret i millioner af år, og dermed har arterne haft rig mulighed for at tilpasse sig dette fine økosystem, i en grad man ikke ser andre steder på jorden.

Er du mere nysgerrig. Kontakt Biologiudvalget, og deltag i et Kursus i Koralrevs biologi.

Paragorgia
Tyggegummi koralen Paragorgia arborea kan blive op til flere meter høj og lever på 1000 meters dybde langt ude vest for Irland.